MENU

Semua papan iklan yang terdapat di premis-premis perniagaan hendaklah mempamirkan tulisan jawi mengikut saiz dan jenis tulisan yang ditetapkan.

Tulisan jawi tersebut hendaklah menggunakan tulisan jenis Sakkal Majalla, Uthman Taha atau Arabic Style. Saiz tulisan jawi tersebut hendaklah bersaiz sama atau lebih besar daripada tulisan rumi.

Pihak tuan diberi tempooh bermula 1 Januari 2020 sehingga 30 Jun 2020 bagi tujuan mempamirkan tulisan jawi pada papan iklan di premis tuan-tuan.

Kegagalan mematuhi notis ini dalam tempoh yang dinyatakan boleh dikenakan tindakan kompaun.

Kemaskini Terakhir: Isnin, 23 November 2020 - 10:20am