MENU
  • Mempastikan pembangunan Bandar dilaksanakan dengan terancang dan terkawal melalui perancangan yang sistematik dan praktikal.

  • Meningkatkan kualiti perbandaran melalui perkhidmatan yang cekap, berkesan dan menyeluruh.

  • Mewujudkan keselesaan dan keindahan alam sekitar dan memastikannya sentiasa di tahap yang baik.

  • Mengamalkan budaya korporat dengan penerapan nilai-nilai murni dan positif.

  • Sentiasa menarik dan menggalakkan pembangunan atau pelaburan khususnya di bidang perindustrian  dan pelancongan.

  • Melaksanakan penguatkuasaan perundangan dengan adil, saksama dan berkesan.

Kemaskini Terakhir: Isnin, 25 November 2019 - 4:28pm