MENU
  • Merancang, merangka dan mengawal pembangunan termasuk penyediaan Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan.
  • Menyelaras perancangan dan pembangunan perbandaran dan pusat-pusat penempatan utama.
  • Mengawalselia pelupusan sisa pepejal dan pembersihan bandar.
  • Memberi perkhidmatan kesihatan, kawalan makanan, kebersihan dan kawalan penyakit berjangkit.
  • Melesenkan dan mengawal perniagaan, iklan dan penjaja serta pengiklanan dan papan tanda.
  • Membina dan menyelenggara sistem saliran dan kebersihan alam sekitar.
  • Menyelenggara dan mengindahkan bandar dengan landskap yang menarik.
  • Menyediakan kemudahan awam yang lengkap dan selesa seperti pasar, gerai, dewan, kompleks sukan, perhentian bas dan teksi, taman rekreasi dan sebagainya.